Broneeri

EASi toetus

Projekti lühikirjeldus

Dorpat hotelli ärimudeli arendus läbi välismaise peresegmendi lisamise ja ärisegmendi edasiarenduse.

Projekt aitab tõsta Tartu, kui turismisihtkoha atraktiivsust ja konkurentsivõimet, luues peredele ja äriklientidele uusi võimalusi läbi enam lisandväärtust pakkuvate majutuspakettide. Aktiivsed tegevused, mis on turundatud ja sihistatud sihtgruppidele, et tekitada motivatsiooni Lõuna-Eesti, Tartu ja Dorpat hotelli külastamiseks. Laiemaks eesmärgiks on hotell ja teenused  valmistada ette vastavaks, kuna Tartu kultuuripealinna aastaks 2024, majutuse tase, võimalused ja pakutavad teenused mõjutavad otseselt Eesti mainet tervikuna.

Eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärgiks on pere – ja ärikorruse loomine ning uute kliendisegmentide lisamine kodu- ja välisturgudel.

Projekti käigus tekib oluline väärtuspakkumise muudatus, kus hotell pakub perele või ärikliendile ideaalset paketti, pakkudes omalt poolt välja aktiivseid tegevusi nii hotellis kui ka väljaspool seda.

Tulemuseks on  uue väärtuspakkumisega ja kliendikogemusega perekorrus ja ärikorrus ning seda toetavate teenuste loomine.

Fondi nimetus

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus

Toetuse summa

199 640,73€