Broneeri

Head külalised!

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusel tuleb kõigil hotell Dorpati külalistel (alates 18. eluaastast) esitada saabudes vaktsineerimispass, COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-19 tõend.

Majutuval külalisel tuleb esitada tõend hotelli sisse registreerides.
Külastades ainult restorani Dorpat või Herb Spa-d, tuleb esitada tõend restoranis või spaas.

Tõendamiseks sobivad digitaalsel või välja prinditud kujul:
• kehtiv vaktsineerimispass,
• või COVID-19 paljud läbipõdemise tõendid,
• või negatiivne COVID-19 PCR test, mis on kehtiv 72h,
• või negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtestitõend, mis on kehtiv 48h.
Antigeeni kiirtest peab olema teostatud tervishoiuteenuse osutaja poolt.

Tõendi puudumisel või testist keeldumisel on võimalik hotellis vaid majutuda ning hommikusöök serveeritakse tuppa lisatasu eest, 10€/inimene.

Erandkorras pakume kiirtestimise võimalust ka kohapeal, mis maksab 8€/inimene ja kehtib ainult hotelli hoones.
Testi tegemine võtab aega 15 minutit.

Täname mõistva suhtumise eest!

Hotell Dorpat peab kinni kõikidest Eesti Terviseameti soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhiseid, kuidas ennetada viiruste, sealhulgas COVID-19 levikut.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.