Broneeri

Head külalised!

Hotell Dorpat peab kinni kõikidest Eesti Terviseameti nõuetest ja soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhised, kuidas ennetada viiruste, sealhulgas COVID-19 levikut.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt sätestatud eeskirjadele palume alates 01.11.2021 kõigil külalistel (alates 12. eluaastast) esitada hotelli saabudes üks allmainitud tõenditest, et saaksime pakkuda turvalist hotelli-, restorani- ja spaakülastust.

Täiskasvanute puhul aktsepteerime hotellis Dorpat järgmisi tõendeid (koos isikut tõendava dokumendiga):
– EL digitaalne või prinditud COVID vaktsineerimistõend
– EL digitaalne või prinditud COVID läbipõdemise tõend

Alaealiste (12-17 aastaste) puhul aktsepteerime lisaks eelmainitutele ka järgmisi tõendeid:
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR testi negatiivne tulemus (mitte vanem kui 72h)
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeeni testi negatiivne tulemus (mitte vanem kui 48h)

Kui külastajal puudub võimalus ülalmainituid tõendeid esitada, siis on võimalus ööbida hotellis Dorpat ka ilma eelnevalt mainitud tõenditeta, kuid sellisel juhul on piiratud  restorani ning Herb Spa külastus. Hommikusööki on võimalik tellida tuppa, kuid tellimisel lisandub teenustasu 10€ inimese kohta. Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt sätestatud korrale tõendi puudumisel ning teenuste (majutus, restoran, spaa) mitte kasutamisel ettemaksu ei tagastata.

NB! Kõigil külalistel on kohustuslik hotelli üldkasutatavates ruumides kanda maski.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda hotell Dorpat vastuvõtu poole, helistades +372 733 7180  või saates emaili aadressil info@dorpat.ee

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.